กุหลาบนัดพบ ก.ล.ว.

KLW ALUMNI REUNION

 

กุหลาบนัดพบ ก.ล.ว.15 ครั้งที่13
งานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อนกุหลาบวิทยารุ่น15 (2512-2521) และมุทิตาจิตคุณครูของรุ่น
เมื่อวันอาทิตย์ 18 สิงหาคม 2562 ณ ห้องเดอะริเวอร์ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ ถ.เจริญกรุง

กุหลาบนัดพบ กลว.รุ่น15

(2512-2521)

REUNION

KLW ALUMNI